2018 წლის 20 იანვარს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ მიღებული №1 დადგენილება „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის საქმიანობის წესში“ ცვლილებების დამტკიცების შესახებ

2018 წლის  20 იანვარს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციამ  მიიღო №1 დადგენილება, რომლითაც „საერთო სასამრთლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 66-ე მუხლის, „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის რეგლამენტის მე-6, მე-7 და 261 მუხლების შესაბამისად დაამტკიცა „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის საქმიანობის წესში“ ცვლილებები.

2018 წლის 20 იანვარს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ მიღებული 1 დადგენილება „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის საქმიანობის წესში“  ცვლილებების დამტკიცების შესახებ

USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI