დისკუსია მრგვალ მაგიდასთან თემაზე - "მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლები".

დისკუსია  მრგვალ მაგიდასთან თემაზე -

2016 წლის 9 ნოემბერს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და USAID-ის დაფინანსებით, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის ხელშეწყობის პროექტის (PROLOG)-ის მიერ სასტუმრო  თბილისი მერიოტში ჩატარდა დისკუსია  მრგვალ მაგიდასთან თემაზე - მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლები.

შეხვედრაზე  მოსმენილი და განხილული იქნა მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის არამოსამართლე წევრების ქეთევან ბექაურისა და კახა წიქარიშვილის მიერ 2015 წელს შემუშავებული კანონპროექტი მოსამართლეთა დისციპლინური  პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ კანონის 2-ე მუხლში ცვლილებების შეტანის  თაობაზე, რაც ითვალისწინებს  დისციპლინურ  გადაცდომათა ვრცელ ჩამონათვალს ახალი რედაქციითა და სათანადო განმარტებებით. წარმოდგენილ კანონპროექტს საფუძვლად დაედო მსოფლიოს 30 მდე ქვეყნის დისციპლინური პრაქტიკა, მხედველობაში იქნა მიღებული  ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის 2014 წლის (N° 774/2014)  რეკომენდაცია  მოსამართლეთა დისციპლინური საფუძვლების ვრცელი კატალოგის შემუშავების აუცილებლობაზე, გათვალისწინებული იქნა სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპები და სხვა საერთაშორისო აქტები.

შეხვედრას ესწრებოდნენ და თავისი მოსაზრებები გამოთქვეს კანონპროექტთან დაკავშირებით, სამოსამართლო საქმიანობის კალიფორნიის  კომისიის დირექტორმა ვიქტორია ჰენლიმ და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID-ის დემოკრატიის მმართველობისა და სოციალური განვითარების ოფისის  დირექტორმა  მონიკა აზიმიმ.  კანონპროექტი და განმარტებები, ასევე, სამოსამართლო საქმიანობის კალიფორნიის  კომისიის დირექტორის ვიქტორია ჰენლის რეკომენდაციები  შეგიძლიათ იხილოთ სადისციპლინო კოლეგიის  ვებგვერდზე.

USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI