საერთო სასამართლოს მოსამართლეების მიმართ დისციპლინური საქმეების წარმოება


  • საქმის წარმოება დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში

  • საქმის წარმოება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში

  • საქმის წარმოება სადისციპლინო კოლეგიაში

  • საქმის წარმოება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატაში

USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI